EbreExprés

Opinió: On són les subvencions als grups municipals?

Juliol 10
10:44 2017

Durant la campanya electoral de les eleccions municipals del 2015, l’assemblea local de la CUP Alcanar va fer públic un document on es mostraven una part de les subvencions que havien rebut els grups municipals per part de l’Ajuntament d’Alcanar durant el període 2011-2014.

Durant el període electoral també havíem fet pública la nostra voluntat de transformar aquestes subvencions en ajudes a les entitats municipals, per això es va sol·Iicitar un informe tècnic municipal per saber quina era la finalitat d’aquesta assignació, així vam concloure que no podríem dedicar aquests diners a ajudes a les entitats municipals.

Aquestes subvencions finalistes no passen per cap control fiscal per part de l’administració pública, ja que és el ple l’únic òrgan competent per sol-licitar-Io. Tot i això, és obligat que tots els grups municipals porten una comptabilitat ajustada i independent d’aquest aportació.

Per aquest motiu, el passat 11 de gener del 2017, el regidor de la CUP, Xavi Queralt, va presentar una instància amb registre d’entrada 75/2017 on, basant-nos amb la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern es sol·licitava la següent informació:

Les subvencions i ajust públics concedits per l’Ajuntament d’Alcanar als diferents Grups Municipals dels consistori des de l’exercici econòmic del 2011 fins a l’exercici econòmic del 2015.

La informació relativa al control financer de les esmentades subvencions o ajuts públics atorgats als Grups Municipals: informes de la intervenció o de la secretaria-intervenció municipal; i en el seu cas, actuacions d’alcaldia requerint als Grups Municipals el retiment de comptes, la justificació de l’aplicació dels fons, 0 el reintegrament anyal de les quantitats no gastades.

Còpia de les factures i/o resta de documents justificatius de l’aplicació de les subvencions o ajuts atorgats, presentats pels beneficiaris en el moment de retre’n comptes; i còpia també, en el seu cas, de la documentació acreditativa del reintegrament a les arques municipals de les quantitats percebudes i no aplicades en cada exercici.

Passat un mes des d’aquesta primera petició al registre municipal, i sense tindre cap resposta per part de l’Ajuntament d’Alcanar, la CUP Alcanar va registrar una nova petició el 27 de febrer del 2017 amb registre d’entrada 794/2017, on es sol·licitava novament la informació. Entenent com ha estimada, per silenci administratiu ¡tal com estableix la llei catalana, l’anterior petició.

Després d’un altre mes sense rebre cap resposta per part de l’administració local, la CUP Alcanar es va veure obligada a recórrer al Consell de Garanties d’Accés a la Informació Pública (GAIP), un òrgan creat paraI·Ielament a la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública ¡bon govern per resoldre els conflictes de petició de documentació pública, com ha estat el cas. Així, el 20 d’abril, es va iniciar un procediment de reclamació davant el GAIP per tal de rebre una informació que l’Ajuntament d’Alcanar negava sistemàticament.

Finalment, el 13 de juny del 2017, la CUP rebia la primera resposta de l’Ajuntament d’Alcanar a través del GAIP. Aquesta resposta, amb forma de diligència d’intervenció només donava resposta al primer punt de la sol-licitud presentada per la CUP, la informació relativa al quadrant de subvencions del període 2011-2016. Per tant, una informació del tot incompleta, ja que es continuava negant l’accés a la informació de les justificacions i la finalitat d’aquestes subvencions.

Davant d’aquesta falta d’informació la CUP d’Alcanar va decidir al-Iegar al GAIP i reclamar la informació pendent. Així, amb tota la informació sobre la taula, el 27 de juny de 2017, amb la resolució 210/2017 el GAIP resolia favorablement les aI-legacions de la CUP i reclamava tota la información pendent als grups municipals de l’Ajuntament d’Alcanar, a entregar en període de quinze dies.

Des de la CUP es destaquen algunes conclusions a les quals arribar l’informe de resolució 210/2017, com són:

«els grups municipals formen part de l’Ajuntament i la informació relativa a la gestió i disposició de recursos que els proporciona l’Ajuntament és informació pública que pot ser objecte del dret d’accés, i més si es té en compte la seva rellevància als efectes de controlar l’ús dels recursos públics i verificar el compliment efectiu de les determinacions legals sobre la seva utilització».

«la necessitat de complir l’obligació indicada de retre comptes comporta l’existència efectiva i la conservació dels justificants reclamats en qualitat d’informació pública, que ha de poder ser objecte del dret d’accés».

A més a més d’això també s’indica que com a ajudes finalistes que són, és a dir, tenen una finalitat concreta en un període determinat, s’han de retornar les quantitats no gastades anualment. Per aquest motiu el GAIP reclama:

«cal dir que també és informació pública i, com a tal, accessible al grup reclamant, la que fa referència a I’eventual existència de requeriments de l’Alcaldia als grups municipals demanant-los el retiment o justificació comptable de l’ús donat als fons, i del reintegrament a les arques municipals dels sobrants d’aquestes dotacions un cop exhaurit l’exercici anual per al qual s’han assignat. Es tracta d’informació relativa a l’actuació de l’Alcaldia i d’eventuals ingressos a les arques municipals que, si s’han produi’t, han d’estar documentats i reflectits a la comptabilitat municipal».

Davant d’aquesta situació de falta de transparència per part dels grups municipals de l’Ajuntament d’Alcanar, la CUP fa palès el seu malestar i més quan es tracta de la justificació d’una quantitat important de diners públics, en concret de 137.124,80 ê -aquests diners només fan referència al període 2011-2016 i, per tant, s’òbvia la informació relativa als exercicis anteriors-. I reclama la posada immediata a la disposició pública de tota aquesta informació.

Etiquetes

0 Comentaris

Encara no hi ha comentaris

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Escriu un comentari

Escriure un comentari

14 + 19 =

Subscripció Newsletter

Estat de les Platges

Calendari

Juny 2019
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
« Mai    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Categories

Últims Comentaris

Hola bon dia, em sap greu comentar que aixo no es cert, desde fa aproximadament...

La informació es errònia. Les factures estan pagades i auditades des de fa 16 anys...

I els Kebabs? Son controlats per la salud publica i per sanitat?...

En resposta a Joan. Arreglarem el titular! Gràcies....

No és el TEDxAmposta, és el TEDxAmpostaSalon, un espai més petit per a debatre entre...

Categories